Softrcok40

Softrock40 on sarja radioamatöörilaitteita, joita käytetään ohjelmistoradioissa (=SDR).

Softrock40

Softrock40 v6.2 on kahdella kiteellä varustettu malli esim. 80/40 m alueille lähetin vastaanotin

Softrock40 v8.3 on SI570 ohjelmoitavalla VFO:lla varustettu malli.
Siinä on 32 esiohjelmoitua HF-aluetta radioamatöörialueille (80-10m).

SDR koostuu hardwaresta ja ohjelmasta. Kokonaisuus on erinomaisen edullinen radioamatöörilaite.

Tarvittavat ohjelmat ovat ilmaisia

Hardware

V8.3 on antennisignaalin jälkeen on vaihdettava kaistanpäästösuodin 160, 80,40,20,15,10 metrin alueille.
Ohjelmoitava oskillaattori SI570 kehittää yhdessä digitaalisen sekoittajan jälkeen kaksi signaalia I ja Q, jotka ovat 90 vaihe-erossa toistaan. 1MHz alipäästösuodin poistaa oskillaattorin ja antennisignaalin summasignaalin. Erotus signaali johdetaan PC:n äänikorttiin.

Software

Äänikortin näytteenottokaistaleveydestä riippuu kuinka suuren kaistan PC:n ohjelma pystyy näyttämään kerrallaan. Tavallisissa PC:ssä on 44 kHz kaistaleveys, paremmissa 96kHz ja aivan huippukorteissa 192KHz kaistaleveys. PC:ssä FFT ja käänteisellä FFT-muunnoksilla haetaan tältä alueelta oikea taajuus ( asema). Lisäksi signaalia pitää käsitellä sen mukana onko kysymyksessä SSB, PSK, CW, AM tai joku muu modulointimenetelmä. Demoduloitu signaali näytetään PC:n näytöllä tai johdetaan äänikortin kautta kaiuttimelle.
Näytössä näkyy lisäksi vesiputousnäyttö tai taajuusspektri. Näytöllä voi näkyä lisäksi dekoodattu CW, PSK31.
Radion kaistanleveyttä säädetään hiirellä ( FFT/Inverse FFT-ohjelmilla) ei radion analogiaosia muuttamalla.

Lisätietoja:

Suomalainen SDR-sivu
helpot ohjeet

Rakennusohjeita
Softrock40 tiedostot
Radioshack Eristysmuuntaja ja Softrock40 testi
[http://www.cliftonlaboratories.com/softrock_lite_6_2.htm#Radio_Shack_Audio_Isolation_Transformer_P/N_273-137

Radioamatööri-lehti kesä- ja heinäkuu 2008

Pekka ( OH3GDO)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License