Simulointi

Scilab simulointi

alku OH3GDO 15-3-2008 , muut jatkaa

puffin_logo_small.png
[1] Ilmainen lataus

Tämä ohjelma on alkuaan ranskalaisten Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ja École nationale des ponts et chaussées (ENPC) tekemä.
Ohjelma kilpailee kaupallisen MATLAB-ohjelman kanssa.

Ohjelma on monipuolinen, mutta aluksi näyttää aneemiselta komentoriviohjelmalta.
Monet muutkin simulaattorit tuntuvat käyttävän komentorivitulkkia.
"No pain, no gain"
== ohjelmien ajo ==
scibalohjelmat
linkit ulkoisiin ohjelmiin

Alkutestaus

 • Luo muuttujia

Integerluku a
a=100
tulos
a =
100.

Liukuvan pilkun luku

a=100.1
tulos
a =
100.1

Imaginääriluku a merkitään reaaliosa + imaginääriosa *% merkillä
a= 2+3*%
tulos
a =
2. + 3.i

—>real(q)
ans =
2.

—>imag(a)
ans =
3.

Käyrät ja grafiikka

kirjoita lukuja 100kpl sinimuotoon
x = (0:99)*2*%pi/100
tulosta luvut graafisesti
plot2d(x,sin(x))
scilab1.jpg

skripti

Avaa editori, kirjoita alla olevat rivit ja tallenna eka1.sci omaan hakemistoosi

t=0:0.01:2*%pi;
for k=1:5 do
clf
plot2d(cos(k*t),sin((k+1)*t))
pause
end

sitten File/load eka1.sci

Ohjelma tekee käyrän :
scilab2.jpg

who komento

näyttää käytetyt muuttujat
—>who
your variables are…

scipad scicos_pal %scicos_menu %scicos_short
%scicos_help %scicos_display_mode modelica_libs
scicos_pal_libs %scicos_lhb_list %CmenuTypeOneVector %helps
WSCI home SCIHOME CreateScilabHomeDir PWD TMPDIR
MSDOS SCI guilib sparselib xdesslib percentlib
polylib intlib elemlib utillib statslib alglib siglib optlib
autolib roblib soundlib metalib armalib tkscilib tdcslib s2flib
mtlblib %F %T %z %s %nan %inf COMPILER
%gtk %gui %pvm %tk $ %t %f %eps
%io %i %e
using 34627 elements out of 5000000.
and 59 variables out of 9231

your global variables are…

LANGUAGE %helps demolist %browsehelp LCC %toolboxes
%toolboxes_dir
using 1160 elements out of 11000.
and 7 variables out of 767

== Polynomikertoimet
—>p=poly([1 2 3 4],'z','coeff')
p =

2 3
1 + 2z + 3z + 4z
Huomaa potenssit z^2 ja z^3

polynomimatriisi

m=[p,p-1,p+1,100]
m =

2 3 2 3 2 3
1 + 2z + 3z + 4z 2z + 3z + 4z 2 + 2z + 3z + 4z 100

Editori komennot komentorivillä

 • Ctrl-p hakee edellisen rivin
     • Ctrl-n tulostaa seuraavan rivin muistista
     • Ctrl-b kursori edelliseen merkin paikkaan
     • Ctrl-f kursori seuraavaan merkin paikkaan
     • Delete poista merkki kursorin paikalla
     • Ctrl-h poista edellinen merkki
     • Ctrl-d poista merkki kursorin kohdalla
     • Ctrl-a siirrä kursori rivin alkuun
     • Ctrl-e siirrä kursori rivin loppuun
     • Ctrl-k poista merkit rivin alkuun saakka
     • Ctrl-u poista nykyinen rivi
     • Ctrl-y peruuta poistetut merkit
     • !xxxx hae komentorivi, joka alkaa xxx merkeillä
     • Ctrl-c keskeyttää Scilabin ajon. Control/stop nappi antaa Ctrl-c.

linkit

[1] http://www.scilab.org/
[2] muita elektroniikka CAD ohjelmia ja simulaattoreita http://101science.com/Swelectronics.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License