Roboplot

Roboplot on ohjelma jolla voi katsella esimerkiksi robotin antureiden antamia arvoja graafisesti. Ohjelma on kirjoitettu Java:lla. Ohjelma lukee sarjaporttia, jonka asetukset voi käyttäjä itse määrittää, sarjaporttiin kirjoitetaan data ascii merkeillä. Ohjelmassa on mahdollista tarkastella maksimissaan viiden eri muuttujan arvoja, ohjelma tunnistaa eri arvot erotinmerkillä. Esimerkiksi erotinmerkki voi olla ’;’ ja sarjaporttiin kirjoitettava data voi olla esim 111;222;333 (eli kolme eri arvoa). Arvot piirretään eri väreillä ja tällä hetkellä värit ovat asetettu seuraavasti:

muuttuja 1: sininen
muuttuja 2: punainen
muuttuja 3: vihreä
muuttuja 4: musta
muuttuja 5: vaaleanpunainen

Mutta pienellä ohjelmakoodin muutoksella voi asettaa käyrille eri värit ja lisää käyriä.

Tuo edellä mainittu esimerkki 111;222;333 piirretään kolmelle eri käyrälle ja ensimmäinen arvo (111) sinisellä, seuraava arvo punaisella ja viimeinen arvo vihreällä. Lopuksi pitää kirjoittaa ohjausmerkki (line feed = 0x0A = 10), jotta ohjelma tietää milloin loppuu datan lähetys.

Alla on kuva ohjelmasta

Roboplot.JPG

Ohjelman ominaisuuksia
- piirtää sarjaporttiin tulevat arvot graafiseksi esitykseksi
- Skrollaustoiminto, jonka avulla piirrettyjä käyriä voi selata näytöllä
- tallentaa tekstitiedostoon kerätyt arvot
- lukee tekstitiedostosta arvoja ja piirtää ne näytölle
- tallentaa piirretyt käyrät kuvatiedostoksi (png)
- tyhjennä toiminto, joka tyhjentää näytön
- Kirjoittaa käyttäjän antaman merkkijonon sarjaporttiin, kun käyttäjä painaa lähetä painiketta
- sarjaportin avaus ja sulje -painikkeet

Ohjelman asetuksia muutetaan asetukset.properties nimisellä tiedostolla, alla esimerkki tiedoston sisällöstä.

# Asetusten mallitiedosto, päivitetty 12.1.2009

sarjaportti_nimi=COM2
sarjaportti_nopeus=9600

# datan erotinmerkki, esim. 111;222;333
formaatti_erotinmerkki=;

# datan otsikot, tällä käyttäjä voi asettaa montako eri arvoa piirretään näytölle
data_otsikot=A;B;C

# piirtoikkunan korkeus ja leveys pikseleissä
ikkuna_leveys=640
ikkuna_korkeus=512

# onko datassa mukana negatiivisia arvoja vai ei (0/1)
data_negatiivisia=1

# tulostetaanko raakadata konsolille (0/1)
data_raakana_konsolille=0

Ohjelmakoodit löytyvät SRY:n versionhallinnasta
http://code.google.com/p/srycode/source/browse/#svn/trunk/tyokalut/Robotplot_Java

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License