Microsoft Robotics Studio

Yleistä

Microsoft Robotics Studio on ilmainen visuaalinen kehitysympäristö PC:lle.
lataus [ http://msdn.microsoft.com/robotics/ ilmainen lataus ]
Lataus 145MB + .NET3 komponenttikirjastot ja muita osia

Eräänä esimerkkinä on viivanseurantarobotti.
Koodi zip lähdekoodi
Alla tämän ohjelman visuaalinen ohjelmointikuva
roboticsstudio.jpg

Kuinka tämä ohjelma toimii?
Se olettaa, että viivasta saadaan analogiajännite Stamp2 ja sarjaliikenteen avulla


Luo sarjaportti
Set Serial Port

Laske reunanta-algorimi seuraavasti:
Left = CliffFrontLeftSignal > 600
Right = CliffFrontRightSignal > 600

Tiedot siirretään FollowLine Activity moduliin


viivanseuranta.jpg
Yllä kuva viivanseurantamoduulista.

Ohjelmakoodista :
Jos viiva on vasemmalla, aseta nopeudet :
Oikea nopeus = 200
Vasen nopeus= 100

Jos viiva on oikealla aseta nopeudet:
Oikea nopeus = 100
Vasen nopeus = 200

Signaali on kadonnut . Tämä tapahtuu helposti, Anturia luetaan 60 kertaa sekunnissa
Odotellaan ja lasketaan kadonnutta aikaa
Lost = Lost + 1

Jos signaali on kadonnut 40 kertaa peräkkäin
(40/60 sek.), Aloita pyöriminen pienessä ympyrässä.
Oikea nopeus = -50, Vasen nopeus= 150


Kun ohjelma käynnistyy se luo WEB sivuja
Alla robotin tilaa kuvaava sivu
robottiseuranta.jpg

Jatkuu..
OH3GDO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License