Mediaanisuodin

Esimerkkiohjelma suodattaa harmaasävykuvan mediaanisuodatuksella. Mediaania varten otetaan kuvasta kerrallaan 3*3 pikseliä ja lasketaan yhdeksästä pikselistä mediaani, joka sijoitetaan yhdeksän pikselin muodotaman "neliön" keskelle.

public void mediaanisuodin()  
{
  int[] pikselit = new int[9];
  int y,x,y1,x1;
  int i=0;
 
  for(y=1; y<h-1; y++) // h on kuvan korkeus
  {
     for(x=1; x<w-1; x++) // w on kuvan leveys
     {
       for(y1=-1; y1<=1; y1++)
       {
        for(x1=-1; x1<=1; x1++)
         {
          pikselit[i++] = kuva_2D[y+y1][x+x1];
         }
      }
      kuva_2D[y][x] = mediaani(pikselit);
      i=0;
    }
  }
}
 
public int mediaani(int[] taulu)
{
  int pituus = taulu.length;
 
  for(int i=0; i<pituus-1; i++)
  {
    for(int j=i+1; j<pituus; j++)
    {
      if(taulu[i] > taulu[j])
      {
        int apu = taulu[i];
        taulu[i] = taulu[j];
        taulu[j] = apu;
      }
    }
  }
  return taulu[pituus/2];
}

Esimerkkikuva mediaanisuodatetusta kuvasta
m_suodin.JPG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License