Lojban Chatbot

Lojban chatbox

Chatbot on puhuttavalla ja kirjoitettavalla (ihmis-)kielellä "vapaamuotoisesti" keskusteleva, kommunikoiva ohjelmisto. Olen toteuttamassa haasteellista chatbottia, jonka käyttämä kieli on "lojban", viidenkymmenen vuoden kehityksen tuloksena valmistunut, pohjimmiltaan ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikkaan perustuva, vaikkapa arkikommunikaatioon kelpaava kieli. Lojban on ainoa (tuntemani) kieli, joka on riittävän formaali kieliopiltaan, jotta mielivaltaisen, syntaktisesti virheettömän lauseen sisältö on aina mahdollista yksiselitteisesti jäsennellä tietokoneavusteisesti. Siten lojban olisi luonteva ratkaisu hyvin älykkään robotin "äidinkieleksi", robotin opetus- ja komentokieleksi ja yleensäkin robotin käsitteellisen, symbolisen, sisäisen maailmankuvan esitysmuodon perustaksi.
Tavoittelemani botin älykkyystaso ei ole kovin korkea, jos sitä vertaa joihinkin ihmisen suorituskykyä haastaviin "yleisen tekoälyn" hankkeisiin. En tavoittele "luovuutta", laajaa maailmankuvaa, puhumattakaan "itsetietoisuudesta", vaan rajoitettua, mutta sisäisesti ristiriidatonta käsiteverkkoa, johon pohjautuen botti "ymmärtää" uutta tietoa, komentoja, kysymyksiä, sekä kykenee vastaamaan kysymyksiin, kommentoimaan ristiriitaisuuksia, kasvattamaan maailmankuvaansa oppimalla uusia käsitteitä ja tietoja.
Koska ilman yhteyttä reaalimaailmaan botti "elää pimeässä", ei ehkä aidosti ymmärrä yhtään mitään, vain pyörittelee sisäisiä datarakenteita, joiden se ei koe liittyvän mihinkään, on skenaarionani kokeilla seuravana projektina valmiin botin liittämistä mekaaniseen "robottikehoon" toimilaitteineen ja antureineen ja tehdä havaintoja, kokeiluita tietoisuuden primitiivisimmistä tasoista. Mutta ensin on saatava valmiiseen bottiin "henkeä", ja siihen on vielä työtä paljon jäljellä. Oma lojban-kielen osaamisenikin on vielä puuttellista, mutta edistyy vähitellen. En ole koskaan ollut kielellisesti lahjakas.

Lisäsin Google-groups sivuille hieman laajemman esityksen koskien lojbanin käyttöä harrasterobotissa:
SemanticRobo.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License