Keskiarvosuodin

Esimerkkiohjelma suodattaa harmaasävykuvan keskiarvosuodatuksella. Keskiarvoon otetaan yhdeksän pikselin (3*3 pikseliä) arvot ja lasketaan niistä keskiarvo, joka sijoitetaan yhdeksän pikselin muodotaman "neliön" keskelle.

public void keskiarvosuodin()  
{
  int y,x,y1,x1;
  int avg = 0;
 
  for(y=1; y<h-1; y++) // h on kuvan korkeus
  {
     for(x=1; x<w-1; x++) // w on kuvan leveys
     {
       for(y1=-1; y1<=1; y1++)
       {
        for(x1=-1; x1<=1; x1++)
         {
          avg += kuva_2D[y+y1][x+x1];
         }
      }
 
      avg = avg / 9;
 
      kuva_2D[y][x] = avg;
      avg = 0; 
    }
  }
}

Esimerkkikuva keskiarvosuodatetusta kuvasta
k_suodin.JPG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License