Jarjestelyalgoritmit

Järjestelyalgoritmit

Liitteenä "files"-kohdassa järjestelyalgoritmeistä Insertion vs. Merge-sort.
http://robotti.wikidot.com/local--files/jarjestelyalgoritmit/insertionsortvsmergesort.zip
Asiaa on demottu 28.10.2007 robottikokouksessa.
Merge-sort todettiin isoilla datamäärillä paljon nopeammaksi kuin insertion-sort. Lisää tietoa eri tekniikoista, ml. eri tekniikoiden vertailu,
löytyy esim. Wikipediasta.

Lisäsin Henkan sorttausdemoon
- ajan mittauksen
- progressbarin
- lopetuksen ( pitkät ajat kyllästyttää!)
- käännetyn Exen
SORTAUSDEMO1A.zip
http://robotti.wikidot.com/local--files/jarjestelyalgoritmit/SORTAUSDEMO1A.zip
// Pekka, OH3GDO

sort1A.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License