Hakkuri

Mistä kaikki hakkurit saivat alkunsa?

Kaikki hakkurit saivat alkunsa amerikkalisesta keksijästä Bob Mannanosta.

1974 hän keksi SG1524 hakkuripiirin, jonka avulla kuka tahansa voi luoda hakkurin.
Hän oli silloin perustamansa Silicon Controlin palveluksessa.

1981 hän perusti Unitrode IC corparation, joka Texas Intruments osti vuonna 1999.
BobMammano.jpg

Bob Mannolla on 13 patenttia.
Hän keksi ensimmäisenä 8-nastaisen PWM-piirin.
Hän jäi eläkkeelle TI:lta vuonn 2010.

Tänä vuonna (2017) Bob Mannano kirjoitti kirjan Fundanamental of Power Supply Design.
Vaikka hän on ollut eläkkeellä jo muutaman vuoden, hän sai tukea Texas Instrumentilta kirjan julkaisemiseen.
Hän sai sieltä kaikki materiaalit kurseista, joita hän on pitänyt.

Kirja.JPG

Kirjassa esitellään
- Jännitesäätö
- Virtalähteen komponentit
- Tehonsäätömenetelmät
- Ohjausalgoritmit
- Takaisinkytkentäsilmukan sulkeminen
- Magneettisten komponenttien suunnittelu
- Lisävirtapiirit
- Sähkömagneettisen häiriön käsittely
- Virtalähteen vianhallinta
- Kysymys suremmasta tehokkuudesta
- Digitaalinen tehonsäätö
- Tehonsyöttön rakentaminen

Kirjaa voi tilata https://store.ti.com/PWRSUPPLYBOOK.aspx hinta 58 USD.

Tässä on yksi esimerkki SG1524 tehdystä hakkurista.
Sg1524.jpg

Se on aika yksinkertainen kun tietää muutamat lyhennysmerkit.
Vasemalla ylähäällä siinä on non-inverted ja inverted tulot operaatiovahvistinta varten.
Molemmat tulot saavat 5 volttia non-inverted-tulo saa piirin sisäisestä referensistä 5 voltin tulon ja inverted tulo saa mittauksen ulostulosta.
Siinä on tehoasteen virran mittaus piiri CL+ ja CL-.
Vahvistimen komponsointipiirin (Comp) kapasitanssi ja resistanssi sarjassa.

Sitten siinä on oskillaattori ajastuspiirin komponentit RT vastus ja CT on kondensaattori ajastuspiiriin.
Ulostulossa on kaksi NPN-transistoria, jotka ohjaavat tehotransistoreita.
Sitten siinä on muuntaja, joka pienentää jännitteen 28V voltista 5V. Lopuksi on tasauuntaaja ja suotimen indukuktanssi ja kapasitanssi.

===

Alla kuva National Semiconductorin viiden voltin hakkurista LM2575-5, jota olen käyttänyt 15 vuotta hyvällä menestyksellä.
Vuosittain näitä hakkureita tehdään noin 1000 kappaletta, myydään mm. Kiinaan siis suomalainen tuote, jota myydään Kiinaan.

POWER.gif

Alla kelan kuva, jota Bob Pease tarkastaa

bobpease.jpg

Itse tehty hakkuri voi sopia harrastelijoille hintansa puolesta paremmin

SG3524Scwitcher.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License