FIR Suodin

FIR-suotimen (finite impulse response) impulssivaste on äärellisen mittainen, eli tietyn rajan jälkeen molempiin suuntiin impulssivaste on aina nolla. Suodattimella voidaan vaimentaa tiettyjä taajuuksia ja vahvistaa toisia taajuuksia. FIR-suodattimia suunnitellaan taajuustasossa, suunnittelu vaatimukset voidaan jakaa amplitudivasteelle ja vaihevasteelle asetettaviin vaatimuksiin.

Amplitudivasteen vaatimukset kertovat mitkä taajuudet poistetaan ja mitkä säilytetään.
Amplitudivaste

FIR-suotimen suunnittelu ikkunamenetelmällä.
Ikkunafunktiot

Esimerkki:
FIR_suunnittelu

Estokaistojen vaatimukset: -25dB ja -35dB, valitaan tiukin eli -35dB.
Valitaan ikkunafunktioksi Hanning (estokaistan minimivaimennus -44dB).

Näytteenottotaajuus Fs = 1000 Hz.

Siirtymäkaistoista jälkimmäinen on kapeampi 25 Hz, Δf = 25 Hz /1000 Hz = 0.0250.
Kertoimia tarvitaan tällöin N = 3.1 / Δf = 3.1 /0.0250 = 124 —> 125 (parittomuus).

Rajataajuudet:
f1 = 200 - (50/ 2) = 175 Hz, normalisoituna 175 / 1000 = 0.175
f2 = 300 + (25/2) = 312.5 Hz, normalisoituna 0.3125

Pari kuvaa on otettu Heikki Huttusen opetusmonisteesta.
http://www.cs.tut.fi/kurssit/SGN-1200/Moniste.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License