Doppler Navigointi

Doppler-navigoinssa kuunnellaan liikkuvassa robotissa olevaa lähetintä sähköisesti pyörivillä antenneilla.
Kulmat ja liikenopeudet yhdistetään ja lähetetään korjaussignaali liikkuvalle robotille toisella radiolla.

Doppler_station1.jpg
Kuva 1 Yleisperiaate doppler navigoinnissa Doppler_station.jpg

Kuva 2 Yhden doppler suuntailmaisimen lohkokaavio

Pekka OH3GDO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License