ARDUINO BT

Mulla on ollut uskomattomia vaikeuksia saada Arduino BT ottamaan koodia
vastaan. Resetin painaminen ei vain onnistu oikeaan aikaan jos koodia on
vähäkin enemmän. ISP olisi vissiin ratkaisu. Minä hoidin homman
katkaisemalla BT levyn TX folion ja panemalla USB kortin(Duemilanove) BT
kortin jatkeeksi. Ohjelmointi onnistuu USB:llä ja data siityy BT:llä

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License